ΔΟΜ: Το δημογραφικό προφίλ και το μορφωτικό επίπεδο προσφύγων και λαθρομεταναστών

Εθνικότητες και δίοδοι προς την Ευρώπη

Η εθνικότητα των προσφύγων/λαθρομεταναστών που χρησιμοποιούν τις διόδους της κεντρικής και της ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Το 55% του συνόλου των ερωτηθέντων στην Ιταλία προέρχεται κατά βάση από Αφρικανικές χώρες, Νιγηρία (19%), Ερυθραία (14%), Γκάμπια (10%), Σενεγάλη (6%) και Μπαγκλαντές (6%), ενώ στην ανατολική Μεσόγειο το 89% του συνόλου προέρχεται κατά βάση από ανατολικές χώρες, Συρία (29%), Αφγανιστάν (27%), Ιράκ (17%), Πακιστάν (9%) και το Ιράν (7%).

Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου, πάνω από 38 διαφορετικές εθνικότητες καταγράφηκαν μεταξύ των ερωτηθέντων στην Ιταλία και 30 διαφορετικές εθνικότητες στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου.

Στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έφυγε από τη χώρα προέλευσης για πολιτικούς (69%) και οικονομικούς λόγους (19%) ενώ το 8% ανέφερε ως λόγο την ελλιπή παροχή βασικών υπηρεσιών. Ένα 4% ανέφερε άλλους λόγους.

Στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έφυγε λόγω πολέμου και συγκρούσεων (72%). Το 24% δήλωσε οικονομικούς λόγους και το 4% άλλους λόγους.

Μορφωτικό επίπεδο

Στη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου ο μέσος όρος ηλικίας των ερωτηθέντων είναι για τους άνδρες τα 28 έτη ενώ οι γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη.

Από τους ερωτηθέντες, οι άνδρες αποτελούσαν το 81%. Στο μορφωτικό επίπεδο, οι μισοί ερωτηθέντες ανέφεραν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ το 20% ανέφερε την πρωτοβάθμια. Το 17% ανέφερε μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το υπόλοιπο 17% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση ή ότι έχει παρακολουθήσει επαγγελματική εκπαίδευση. Το 33% των Ιρανών και 22% των Σύριων ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με 12% των Ιρακινών ερωτηθέντων, 10% των Πακιστανών και 10% των Αφγανών.

Στη διόδο της Κεντρικής Μεσογείου, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 28 έτη με τους άντρες να αποτελούν το 87% του συνόλου.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (45%) ανέφεραν μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 34% πρωτοβάθμιας και 7% τριτοβάθμιας. Το 12% ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κανενός είδους εκπαίδευση και οι υπόλοιποι ανέφεραν άλλου είδους εκπαίδευση. Οι ερωτηθέντες από τη Σενεγάλη (22%) και από τη Γκάμπια (7%) ανέφεραν τακτικότερα ότι δεν έχουν λάβει κανενός είδους εκπαίδευση, σε σύγκριση με άλλες εθνικότητες.

Προορισμος

Σχετικά με τον προορισμό, το 53% των λαθρομεταναστών και προσφύγων που ερωτήθηκαν στη δίοδο της κεντρικής Μεσογείου απάντησαν ότι η Ιταλία ήταν ο προορισμός στον οποίο προσέβλεπαν. Άλλοι προορισμοί που αναφέρθηκαν ήταν η Γερμανία (11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5%), η Γαλλία (5%), η Νορβηγία (2%), η Σουηδία (2%) και η Ολλανδία (2%). Το 12% δεν είχαν κάποιον προορισμό κατά νου.

Όσον αφορά σε αυτούς που ακολούθησαν τη δίοδο της ανατολικής Μεσογείου, το (51%) ανέφεραν πως επιθυμητός προορισμός τους ήταν η Γερμανία (κυρίως για τους περισσότερους Ιρακινούς, Αφγανούς, Σύριους και πολλούς Πακιστανούς- ωστόσο, το 68% των Ιρανών ανέφεραν ένα μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών χωρών ως προορισμούς προτίμησης)