Διευκρίνηση για το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών

“Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλη οργάνωση στο εσωτερικό και το εξωτερικό πλην των αντίστοιχων Εθνικών Τμημάτων άλλων χωρών και δεν αναμιγνύεται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πολιτική, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές δραστηριότητες και φυλετικές διακρίσεις.

Ρίναι σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1965 με όλα τα μέλη του εθελοντές που υπηρετούν τις αξίες του ‘’SERVO PER AMIKECO’’ που σημαίνει στη γλώσσα της Εσπεράντο ‘’Υπηρετώ δια της Φιλίας’’ και γεφυρώνει τις σχέσεις αστυνομικών με τους πολίτες. Σχέσεις που έχει ανάγκη σήμερα η Αστυνομία και η Κοινωνία μας.

Οι σκοποί του Ελληνικού Τμήματος/ΔΕΑ, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του εγκεκριμένου καταστατικού του είναι:

Η δημιουργία σχέσεων φιλίας και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους, που είναι μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Δ.Ε.Α.) σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη πνευματική, πολιτιστική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (Δ.Ε.Α.).-

Ειδικότερα στους σκοπούς της Ενώσεως περιλαμβάνονται και τα εξής :

α] Η συνένωση όλων των μελών της Ενώσεως και η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανοήσεως, φιλίας και αγάπης.-
β] Η σύσταση λογαριασμού αλληλοβοήθειας των μελών της Ενώσεως, η λειτουργία του οποίου θα διέπεται από ειδικό Κανονισμό.
γ] Η εξυπηρέτηση της επικοινωνίας, της αλληλογνωριμίας και της επαφής μεταξύ των μελών της και μελών Τμημάτων άλλων χωρών σε παγκόσμια κλίμακα.-
δ] Η οργάνωση επισκέψεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για τα μέλη της και τις οικογένειες τους.-
ε] Η οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενιών για τα μέλη και τις οικογένειες τους σε κέντρα παραθερισμού ή άλλα καταλύματα υπό την αιγίδα του Εθνικού Τμήματος και των Τοπικών Διοικήσεων της Ενώσεως.-
στ] Η διευκόλυνση στην ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών της και των μελών Τμημάτων άλλων χωρών.-
ζ] Η βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, ως και η βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού.-
η] Η ανταλλαγή νέων και νεανίδων, υιών, θυγατέρων ή συγγενών των μελών του Συλλόγου και οι διεθνείς συναντήσεις αυτών με σκοπό την ανάπτυξη μεγαλύτερης ανοχής και κατανοήσεως του έργου της Αστυνομίας.-
θ] Η προώθηση διεθνών εκδόσεων και η παροχή βοηθείας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα, που έχουν σχέση με την Αστυνομία, τον Νόμο και το Δίκαιο.-
ι] Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων, ως και η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων Πανελληνίων και Διεθνών (σκοποβολής, ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετοσφαίρας, επιτραπέζιων αθλημάτων κ.λ.π.).-
ια] Η έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων της Ενώσεως για την ενημέρωση των μελών της, για την προβολή της δραστηριότητας της και για την δημοσίευση κειμένων και εργασιών κοινωνικού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.- Ο υπεύθυνος των εκδόσεων τούτων, καθώς και η έδρα του Περιοδικού ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος ή της Τοπικής Διοίκησης.-
ιβ] Προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, πανεπιστημιακά, δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων και την μείωση της φτώχεια. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.
ιγ) Αναζητεί συμφέρουσες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών , για τις ανάγκες των μελών και των οικογενειών τους τις οποίες ανακοινώνει μέσω του περιοδικού και της Ιστοσελίδας.

Την 24-2-2014 στην ιστοσελίδα defencenet.gr αναρτήθηκε άρθρο με τίτλο ‘’ΒΙΝΤΕΟ: Αμερικανός πράκτορας συλλαμβάνεται στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο’’.

Επειδή το εν λόγω δημοσίευμα έγινε αναφορά στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών, διευκρινίζεται ότι Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω γεγονός, ούτε με γεγονότα και ενέργειες που εκφεύγουν του νόμιμου καταστατικού της Ενωσης στην Ελλάδα και η όποια αναφορά έγινε απλώς για να υπάρξει ενημέρωση των αναγνωστών για την ύπαρξη στην Ελλάδα σχετικής Ενωσης και όχι για να στοχοποιηθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο η συγκεκριμένη Ενωση”.