Διαταγή Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ, ρυθμίζει το ενδεχόμενο απουσίας από τα καθήκοντά ένστολου προσωπικού ως ύποπτο κρούσμα

Εκδόθηκε η Διαταγή του Αρχηγείου, που ρυθμίζει το θέμα της τυχόν ανάγκης αποχής από τα καθήκοντά μας, σε περιπτώσεις υπόπτου φορέα κορονοϊού και προληπτικά τεθούν σε κατ’οίκον περιορισμό

Σύμφωνα με τη Διαταγή του Αρχηγείου της  ΕΛ.ΑΣ. προς το προσωπικό,  οποιοσδήποτε ήρθε σε επαφή με ύποπτο κρούσμα ή με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του και να ενημερώσει σχετικά, ενώ οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του γιατρού που τον εξέτασε, ενώ όποιος αστυνομικός δεν τηρήσει τα προβλεπόμενα από τη διαταγή θα έχει κυρώσεις ποινικές και πειθαρχικές.

Αναλυτικά η διαταγή της ΕΛ.ΑΣ.:

Προς αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κοροναϊού, παρακαλούμε το σύνολο του προσωπικού, δυνάμεως που ήρθε σε επαφή με ύποπτο, υπό διερεύνηση ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης (πχ μέλη οικογένειας, φιλικά πρόσωπα, συνάδελφοι, επαγγελματίες υγείας) και είτε του συστήθηκε από ιατρικό προσωπικό του δημοσίου, από υπηρεσιακό ή ιδιώτη γιατρό ή από τον ΕΟΔΥ προληπτική αποχή από τα καθήκοντά του και παραμονή στην οικία του, είτε του επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός, προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ανωτέρω και να ενημερώνει άμεσα τον προιστάμενο της Υπηρεσίας, του, αναφέροντας κατά περίπτωση, τα στοιχεία του υγειονομικού προσωπικού ή του φορέα, οι οποίοι του συνέστησαν την προληπτική αποχή ή τη σχετική απόφαση που αφορά στον περιορισμό του και υποβάλλει στην Υπηρεσία του με κάθε πρόσφορο μέσο τυχόν γνωματεύσεις-συστάσεις-αποφάσεις.

Να ενημερώνει διαρκώς την υπηρεσία του για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι προιστάμενοι αυτού να παρακολουθούν, οίκοθεν, την εξέλιξή της, αναφέροντας ανελλιπώς, σε συντρέχουσα περίπτωση.

Για το προσωπικό, με μέριμνα της Υπηρεσίας του, θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την καταχώριση της προρρηθείσας αποχής από τα καθήκοντά του στη μηχανογραφική εφαρμογή «Διαχείριση Βιβλίου Υπηρεσίας» για όσο διάστημα, αυτό έχει συσταθεί-επιβληθεί, επιλέγοντας το καθήκον «Προληπτική αποχή από τα καθήκοντα για περιορισμό εξάπλωσης του κοροναϊού, της κατηγορίας καθήκοντος «Κωλυόμενοι», κατ’ εφαρμογή της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κοροναϊού.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λόγοι αποχής εκλείψουν, το προσωπικό επανέρχεται άμεσα στην υπηρεσία του για την ανάληψη καθηκόντων του. Η μη συμμόρφωση με τα μέτρα που προβλέπονται επισύρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.