Το colpo grosso της Όλγας με τα… δικά της παιδιά στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Η Υπουργός Προστασίας Πολίτη κ. Γεροβασίλη, άλλαξε τη σύνθεση του ΔΣ Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, του ερευνητικού κέντρου του υπουργείου της, βγάζοντας από τη σύνθεσή του όσους είχαν πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι το ερευνητικό κέντρο ουσιαστικά του υπουργείου Προστασίας Πολίτη. Όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα του «είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα».

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση του ΚΕΜΕΑ ήταν περιλάμβανε κυρίως πανεπιστημιακούς και επιστήμονες εξειδικευμένους σε αντικείμενα που άπτονται με τις πολιτικές ασφάλειας. Άνθρωποι με γνώση του χώρου υποστηρίζουν ότι είχε αρχίσει να παράγει ένα σημαντικό ερευνητικό έργο απαραίτητο για την αναβάθμιση των παρεμβάσεων του υπουργείου Προστασία Πολίτης.

Επί υπουργίας Γιάννη Πανούση το ΔΣ του ΚΕΜΕΑ ήταν το ακόλουθο:

Τσινισεζέλης Μιχαήλ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος, και μέλη: 1) Τσουκαλά Αναστασία, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 2) Μάζης Ιωάννης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 3) Ασημακόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, 4) Περράκης Στέλιος, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, 5) Γιαννάκη Θεοδώρα, Πολιτικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας και 6) Πάνος Διονύσιος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επί υπουργίας Νίκου Τόσκα και μέχρι πρότινος η σύνθεση ήταν η ακόλουθη:

1) Τσάκωνας Παναγιώτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος Δ.Σ., 2) Τσουκαλά Αναστασία, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Παρισιού XI, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 3) Αρμακόλας Ιωάννης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 4) Ασημακόπουλος Βασίλειος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 5) Μαντζιώρος Χρήστος, Πολιτικός Επιστήμονας – Δικηγόρος, 6) Περράκης Στέλιος, Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων με αρμοδιότητα το Συμβούλιο της Ευρώπης και καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και 7) Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η νέα σύνθεση και η διαφορά

Όμως, με απόφαση της υπουργού Όλγας Γεροβασίλη στις 20/12/2018, που δημοσιεύτηκε στις 18/01/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΔΣ άλλαξε, μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου.

Η σημερινή του σύνθεση:

α) Παππάς Λάμπρος του Νικολάου Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.), Επίτιμο Γενικό Διευθυντή Ασφαλείας Επισήμων ΕΛ.ΑΣ., ως Πρόεδρος. β) Δράκος Λάμπρο του Ευαγγέλου, Φυσικό, D.E.S.S. Ingénierie des systèmes informatiques, Εκπαιδευτικό ΠΕ Πληροφορικής, ως Αντιπρόεδρο. γ) Ιωάννου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Μέλος. δ) Μαντζιώρος Χρήστος του Δημητρίου, Δικηγόρο παρ’ Εφέταις και Πολιτικό Επιστήμονα, Υπ. Διδάκτωρ της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος. ε) Μπασιούκας Μάρκος του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό, Εκπαιδευτή ενηλίκων σε θέματα αντιμετώπισης κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων, ως Μέλος. στ) Πάσχος Λάμπρος του Γεωργίου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με Δ.Μ.Σ. στο Δημόσιο Δίκαιο, ως Μέλος. ζ) Χρίστουλα Έλλη του Στυλιανού, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ειδική Σύμβουλο Πολιτιστική Πολιτιστικής Πολιτικής, Διαχείρισης και Επικοινωνίας, ως Μέλος.

Με απόστρατους και συνεργάτες
Αν κανείς παρατηρήσει τη σύνθεση του νέου ΔΣ θα δει ότι απουσιάζουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές που μέχρι τώρα αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος ενός ερευνητικού φορέα. Ο στρατηγός Παππάς είναι ένας απόστρατος ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας. Ο κ. Δράκος είναι εκπαιδευτικός και συνεργάτης της κ. Γεροβασίλη. Ο κ. Ιωάννου είναι ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα μηχανοργάνωσης. Ο κ. Μπασιούκας υπήρξε για χρόνια συνδικαλιστής στο χώρο των εκπαιδευτικών και της ΑΔΕΔΥ, πριν πάρει σύνταξη. Αντιθέτως, ο κ. Μαντζιώρος, που συμμετείχε και πριν στο ΔΣ του ΚΕΜΕΑ και η κ. Χριστούλα που μέχρι τώρα εργαζόταν ως ειδική ερευνήτρια σε προγράμματα του ΚΕΜΕΑ, έχουν μια ενεργή σχέση με το αντικείμενο.

Άνθρωποι με γνώση του χώρου υποστηρίζουν ότι με μια τέτοια σύνθεση του ΔΣ και με πρόεδρο ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας εν αποστρατεία το ΚΕΜΕΑ επιστρέφει ουσιαστικά σε παλαιότερες εκδοχές λειτουργίας, σε αντίθεση με την προσπάθεια που ξεκίνησαν ο Γ. Πανούσης και ο Νίκος Τόσκας να το αναβαθμίσουν σε ένα πραγματικό ερευνητικό κέντρο, σε μια περίοδο που τα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε πάντως η απουσία από το νέο ΔΣ της μέχρι τώρα αντιπροέδρου καθηγήτριας Αναστασίας Τσουκαλά, εγκληματολόγου με σημαντικό ερευνητικό έργο σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, αστυνομίας και δικαιωμάτων, η οποία έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο στο χώρο των κινημάτων για τα δικαιώματα.

_____________

* www.in.gr