Χωρίς ΦΕΚ η απόσπαση Δημοσίων Υπαλλήλων σε Κόμματα, και Βουλευτές

 Χωρις υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στη διάθεσή τους σε γραφεία Βουλευτών και Κομμάτων

«Δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Υπηρεσία μας με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων», τονίζεται σε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπογεγραμμένο από τους Όλγα Γεροβασίλη (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και Γιώργο Χουλιαράκη (Αν. Υπ. Οικονομικών).

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία Βουλευτών και Κομμάτων εφαρμόζεται όπως και πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας).