Αστυνομία Ζώων, το νέο Τμήμα της ΕΛ.ΑΣ

“Τμήμα προστασίας των ζώων” δημιουργείται ως αυτοτελής Υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου, αναφορικά με τα οικόσιτα και δεσποζούμενα ζώα συντροφιάς

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (εδώ), για την ίδρυση του Τμήματος Προστασίας Ζώων στην Ελληνική Αστυνομία, ένα πάγιο αίτημα ζωοφιλικών Οργανώσεων, προκειμένου να συνεισφέρει στη μείωση των περιστατικών κακοποίησης ζώων. Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, περιλαμβάνονται επίσης, και διατάξεις που προβλέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών αστυνομικών σκύλων.

Όπως αναφέρονται, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ζώων αφορούν την παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτωσης ζώων, την καθοδήγηση, καθώς επίσης την εποπτεία και συντονισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Παράλληλα, το αρμόδιο νεοσύστατο τμήμα της ΕΛΑΣ, αναλαμβάνει την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, το σχεδιασμό προληπτικών μέτρων και εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών δράσεων προς αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Η “Αστυνομία Ζώων” θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή, τακτική τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων, καθώς επίσης και για την ποινική εξέλιξη των υποθέσεων .

Όπως παρατίθεται στο Προεδρικό Διάταγμα, με τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής (on line) -ή διά ζώσης – το προσωπικό, πρόκειται να λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.α., για το χειρισμό των υποθέσεων, ενώ θα υπάρχει συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, με διοργανώσεις δράσεων και πρωτοβουλιών, η νεοσύστατη Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας θα μπορεί με τη δημιουργία δικτύου συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με Ζωοφιλικές Οργανώσεις και τους λοιπούς συναρμόδιους Φορείς, να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αναφορικά με τα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους. Ενώ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τούς Κρατικούς και μη φορείς, σε από κοινού- όπου αυτό απαιτείται- τα στελέχη της Υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 

Τα στελέχη του νεοσύστατου “Τμήματος προστασίας των ζώων” μεταξύ άλλων θα έχουν στο καθηκοντολόγιό τους, τη μελέτη των μέτρων πρόληψης και καταστολής, αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζονται  σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με δυνατότητα αξιοποίησης και ενσωμάτωσής τους στην εφαρμοζόμενη στρατηγική πολιτική διαχείρισης. Και θα υπάρχει ενεργή εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε διοργανώσεις, τόσο σε εθνικό, όσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για ζητήματα προστασίας των ζώων.