Αρχηγείο Π.Σ: Αναστολή για όλες τις άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και μέχρι νεωτέρας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών