Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ: Διαδικτυακό σεμινάριο- «COVID- 19: Επικαιροποιημένες οδηγίες και μέτρα προστασίας»

Με πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση- διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) – πραγματοποιήθηκε χθες (15/04), σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ελληνική Αστυνομική Ακαδημία και το Εθνικό Τμήμα CEPOL, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη Διεύθυνση Υγειονομικού και με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον τομέα της
Επιβολής του Νόμου – CEPOL.

Απευθύνθηκε, κατά κύριο λόγο, σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που προβαίνουν καθημερινά σε ελέγχους για την τήρηση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL. Με την ολοκλήρωση δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, εξασφαλίζοντας την επικαιροπoίηση των γνώσεων τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, που πρέπει να λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, η οποία ήταν ιδιαιτέρως θετική λόγω της υψηλότατης βαθμολογίας που έλαβε, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, με τη χρήση των καινοτόμων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια που καταβάλλεται, από όλους τους φορείς, για να ξεπεραστεί η κρίση που οφείλεται στην εξάπλωση του COVID-19.