Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ: Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης σκοπευτικών αδειών

Διευκρινιστική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τα αιτήματα σκοπευτικών αδειών

Σε συνέχεια της από 26-03-2020 Ανακοίνωσής μας, γνωστοποιείται ότι, τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης σκοπευτικών αδειών, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 27-4-2020, χωρίς τη βεβαίωση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.), με την προϋπόθεση (η βεβαίωση) να προσκομισθεί αμέσως μετά την παραπάνω ημερομηνία.