Αρχ.ΕΛΑΣ: Διαταγή για .. Συνταγματική συμπεριφορά των Αστυνομικών

Έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε προς τις Διευθύνσεις Αστύνομίας της επικράτειας, αναφέρεται σε “Υποχρεώσεις – Συμπεριφορά Αστυνομικού Προσωπικού”

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΛΑΣ_Υποχρεώσεις - Συμπεριφορά Αστυνομικού Προσωπικού-III Υποχρεώσεις - Συμπεριφορά Αστυνομικού Προσωπικού- II Υποχρεώσεις - Συμπεριφορά Αστυνομικού Προσωπικού-I