Απόλυση για λαθρομετανάστες.- Συνεχίζει τη "λειτουργία" του το Κέντρο στην Αμυγδαλέζα.

Στην κοινή σύσκεψη των δύο Αναπληρωτών Υπουργών Γιάννη Πανούση και Τασίας Χριστοδουλοπούλου, αποφασίστηκε την «άμεση απόλυση» λαθρομεταναστών υπό συνθήκες και κατά περίπτωση.Ενώ η δομή λειτουργίας του Κέντρου κράτησης λαθρομεταναστών της Αμυγδαλέζας, παραμένει σε “ως έχει” με 《σταδιακη εκκένωση των χωρών. »

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, των δύο Αναπληρωτών Υπουργών Γιάννη Πανούση και Τασίας Χριστοδουλοπούλου, αποφασίστηκε η «απόλυση» .. περισσοτέρων από τους 4.500λαθρομετανάστες που βρίσκονται έγκλειστοι στα κέντρα κράτησης όλης της χώρας, οι οποίοι παραμένουν σε συνθήκες κράτησης, μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων διατάξεων προσωρινής κράτησης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κοινή ανακοινωση, οι δύο Αναπληρωτές Υπουργοί, αποφάσισαν (17/02):

α) την άμεση κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. 44/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την άμεση απόλυση όσων τυχόν κρατούνται για χρονικό διάστημα πέραν των 18 μηνών.
β) την άμεση απόλυση των ευάλωτων περιπτώσεων (οικογένειες, παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, έγκυες, θύματα βασανιστηρίων, ασθενείς, υπερήλικες) με την αναγκαία παραπομπή τους σε δομές φιλοξενίας καθώς και την άμεση απόλυση των αιτούντων άσυλο.
γ) την απόλυση των κρατουμένων στις περιπτώσεις όπου η κράτηση έχει διαρκέσει πέραν των 6 μηνών, ανώτατο όριο που τίθεται ως κανόνας από τον νόμο-ταυτόχρονα με την έκδοση απόφασης εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του ν.3907/2011.
δ) την εξέταση, σε κάθε περίπτωση, της εφαρμογής των εναλλακτικών της κράτησης περιοριστικών μέτρων, (υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας, δήλωση του τόπου κατοικίας κ.α.). Η ίδια ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί και για όσους/ες καταλαμβάνονται στο εξής να βρίσκονται στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Στην κοινή ανακοίνωση, περιλαμβάνεται επίσης η απόφαση «με βάση τις πρόνοιες του άρθρου του Ν.3907/2011 και τις σχετικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α.», τη μετατροπή των Κέντρων Κράτησης παράνομων λαθρομεταναστών, σε χώρους ανοιχτών δομών φιλοξενίας. Όπως διευκρινίζεται ωστόσο, παρά τα όσα είχαν ακουστεί, «το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, ως εκ της θέσης του και των ιδιομορφιών του (αστυνομικές εγκαταστάσεις), δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή δομή. Προετοιμάζουμε λοιπόν, λόγω και της ιστορίας που το συνοδεύει, εμβληματικά το κλείσιμο της δομής εκκενώνοντας σταδιακά τους χώρους. ».