Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Και γυναίκες κάτω από 1,70 στις Σχολές της Αστυνομίας

Ελληνίδα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη γιατί δεν της επετράπη να συμμετάσχει στις Εξετάσεις για τη Σχολή της Αστυνομίας καταγγέλλοντας τις διακρίσεις εις βάρος της εξαιτίας του ύψους της.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε χθες Τρίτη (17/10) ότι ο ορισμός κατώτατου ορίου ύψους για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, «αποτελεί έμμεση διάκριση εις βάρος των γυναικών».

Το Δικαστήριο, αναφέρει στην απόφασή του που ισχύει και για τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ ότι το κριτήριο του ύψους θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια επιλογή βάσει των σωματικών ικανοτήτων των υποψηφίων.

Οι Ελληνικές Δικαστικές Αρχές απευθύνθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση και αποφάσισε ότι η γυναίκα ήταν θύμα διακρίσεων.

Το μέσο ύψος των γυναικών είναι μικρότερο από των ανδρών, με το όριο του 1,70 που ισχύει για όλους τους υποψήφιους για την εισαγωγή τους στις αστυνομικές σχολές «αποτελεί έμμεση διάκριση καθώς αποκλείει πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών απ’ ό,τι ανδρών», αναφέρει στην απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.