Απόφαση ΑΑΔΕ- Συνδεδεμένες με την Εφορία οι νέες Ταυτότητες

Την άμεση αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου στο TAXIS με ληξιαρχικά στοιχεία και τα ΔΑΤ προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Φορολογικού Μητρώου με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνεται η Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση), χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον πολίτη. Ενώ με την παράλληλη διασύνδεση με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώνεται η Φορολογική Διοίκηση για τα ληξιαρχικά στοιχεία γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης (και λύσης τους) πράξεις θανάτου, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους πολίτες, πέραν της ενημέρωσης του Μητρώου Πολιτών μέσω του αρμόδιου ληξιαρχείου.

Το θεσμικό πλαίσιο με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΑΑΔΕ προωθεί την επέκταση της αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του Φορολογικού Μητρώου και με τα στοιχεία των Αδειών Παραμονής στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων.

Οι διαδικασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του.