Ανακοίνωση εξετάσεων υποψηφίων Ναυαγοσωστών από τα Λιμεναρχεία με έναρξη τη Δευτέρα 29 Ιουνίου- (Ημερομηνίες & Λιμεναρχεία)

Ανακοινώνονται οι ημερομηνίες από τα κατα τόπους Λιμεναρχεία της χώρας, για εξετάσεις υποψηφίων Ναυαγοσωστών έτους 2020

Όπως επισημαίνεται από όλες τις Λιμενικές Αρχές, “κατά τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που ορίζονται και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού”. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων συνίσταται η επικοινωνία με τα κακά τόπους Λιμεναρχεία, στα οποία θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις.

Για την Αττική, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά λόγω την έναρξης θερινής -τουριστικής περιόδου και μεγάλου όγκου υποχρεώσεων, έχει ορίσει ημερομηνία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Λιμεναρχείο Ραφήνας: «Η Υπηρεσία μας την Δευτέρα 29-06-2020 και από ώρα 09:30 έως 14:30 προτίθεται να συγκαλέσει την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου να διενεργηθούν εξετάσεις υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα συμμετοχής προς απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων πρέπει να εφαρμόζονται κατ΄αντιστοιχία τα μέτρα προστασίας που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 18 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37992/17-06-2020 ΚΥΑ (Β΄2401), ενώ σε ό,τι αφορά στην δοκιμασία της έλξης του κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει θα αξιοποιείται σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με τη αποκλειστική χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα (έκαστος υποψήφιος να διαθέτει την ατομική του μάσκα και τον αναπνευστήρα του), τόσο ως διασώστης όσο και ως κινδυνεύον άτομο. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να ενημερώσετε τυχόν ενδιαφερομένους, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά μέχρι τις 26-06-2020, γνωρίζοντας ότι στην ερχόμενη εξεταστική θα γίνουν αποδεκτές οι πρώτες είκοσι (20) αιτήσεις που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, λόγω του χρονικού περιορισμού που τίθεται για την χρήση του Κολυμβητηρίου»

Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης: Προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, θα διεξάγει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 10.00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής , καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.31/2018 (61 Α΄/04-04-18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22510 40827 ή στους κατά τόπους Λιμενικούς Σταθμούς .

ΛΣ Αιδηψού: «Σας γνωρίζουμε Υπηρεσία μας θα διεξάγει εξετάσεις για χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη σύμφωνα με το κάτωθι Πρόγραμμα Εξετάσεων:

Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες για την συμμετοχή τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες πριν την ημερομηνία επιλεχθείσας εξεταστικής ».

Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας : Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι, την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 08:30 θα διενεργηθεί στην Υπηρεσία μας εξέταση για τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Λιμεναρχείο Χίου : Οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, για την χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020, με ώρα έναρξης 09.00 σε όλες τις ημερομηνίες, ως ακολούθως:

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν.

Η θεωρητική εξέταση θα διενεργείται σε χώρο του λιμεναρχείου Χίου ενώ η πρακτική εξέταση, κατόπιν συνεννόησης με τον δήμο Χίου, στο Ιωνικό κολυμβητήριο Χίου ή σε προκαθορισμένο θαλάσσιο χώρο. Η ύλη τόσο της θεωρητικής εξέτασης όσο και της πρακτικής θα είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, περιπτώσεις β και γ αντίστοιχα του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/18).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου Κρήτης: Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι την 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο κολυμβητήριο του Λίντο Ηρακλείου, πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις υποψηφίων ναυαγοσωστών λουτρικών εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την κατάθεση των προβλεπομένων δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις εν λόγω εξετάσεις.  (Τηλέφωνο πληροφοριών: 2813406926, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου: Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώνεται ότι, την 30-06-2020 και ώρα 10.00 στον χώρο του κολυμβητηρίου Βόλου, θα διενεργηθούν εξετάσεις υποψηφίων ναυαγοσωστών. «Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις από το νόμο προϋποθέσεις να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την 29-06-2020 στην Υπηρεσία μας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας, στα τηλέφωνα 24213-53826 & 24213-53862».

__________________________________________________

* Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί και στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εδώ)