Αίτημα για λήψη μέτρων στους χώρους κράτησης αστυνομικών υπηρεσιών και ΠΡΟΚΕΚΑ

Αίτημα για λήψη μέτρων διασφάλισης της υγείας του ένστολου προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσίες και τα ΠΡΟΚΕΑ, από τη Συνδικαλιστική Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης

Θέμα: “Λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων φρούρησης όσο και των κρατουμένων στους χώρους κράτησης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών”
Σήμερα 19-03, μας έγινε γνωστό ότι κρατούμενος του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, είναι εμπύρετος με βήχα και ενοχλήσεις στο λαιμό και πως από τον Ε.Ο.Δ.Υ. δόθηκαν συστάσεις για 14ημερη απομόνωση και 4ημερη παρακολούθηση του πυρετού.
Αναφορικά λοιπόν με εν θέματι αντικείμενο και τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, το Σωματείο μας, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, υποβάλει παρόν υπόμνημα προς την ηγεσία, με τις κάτωθι προτάσεις:
Αναστολή όλων των μεταγωγών από και προς τα Κέντρα Κράτησης.
Απαγόρευση επισκεπτηρίων και εισόδου από πολίτες φαγητών και ειδών ρουχισμού.
Παράδοση φαγητού στους κρατούμενους από υπαλλήλους εταιρειών catering μόνο εάν έχουν ληφθεί μέτρα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής (χειρουργικές μάσκες και γάντια).
Δημιουργία χώρων απομόνωσης για ύποπτα κρούσματα. Καθόσον στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, ως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αυτό είναι μη εφικτό, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση λύσης.
Καθημερινή θερμομέτρηση κρατουμένων και αστυνομικών φρούρησης.
Καθημερινή απολύμανση χώρων κράτησης, προς αποτροπή της εξάπλωσης του κορωναϊού αλλά και των χώρων εργασίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Προς τούτο παρακαλούμε όπως δοθούν εντολές στις Δ/νσεις Αστυνομίας Χώρας προκειμένου προβούν σε διαδικασίες άμεσης ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης των κτηρίων αρμοδιότητάς τους, ως ρητά προβλέπεται στο αρθ. 26 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού». Ειδικά, όπως ενημερώσαμε με προηγούμενο έγγραφό μας (υπ’ αριθ. 66 από 14-03-2020) το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης στερείται καθαριότητας από την αρχή του τρέχοντος έτους με επιβλαβείς συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους εκεί αλλά και τους κρατούμενους.
Ότι άλλο ήθελε προκύψει από τις συστάσεις – προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και των Αξιωματικών της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Σώματος. Αναπροσαρμογή δράσεων – μέτρων προληπτικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ