“Αιτίες και επιπτώσεις του άγχους σε όσους ασκούν το επάγγελμα του Αστυνομικού”

Για τις “αιτίες και τις επιπτώσεις του άγχους σε όσους υπηρετούν την ΕΛΑΣ, ως Αστυνομικοί” παραθέτει άρθρο Αστυνομικός – Ψυχολόγος Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην Δημόσια Υγεία.

“Η εμφάνιση του άγχους μπορεί να γίνει όταν οι εμπειρίες που έχει ένα άτομο σχετικά με μια κατάσταση ή κάποιο συμβάν, ακολουθείται από αρνητική επιρροή τόσο στην σωματική όσο και στην πνευματική του ηρεμία. Πλήθος ερευνών μας έχουν δείξει ότι το άγχος που δεν σταματάει να υφίσταται, ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές σωματικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να δημιουργήσει αναστάτωση στο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και να προδιαθέσει τον οργανισμό των ανθρώπων σε συγκεκριμένες ασθένειες.

Από το σύνολο των επαγγελμάτων κάποια από αυτά έχουν μεγαλύτερα ποσοστά άγχους συγκριτικά με άλλα, όπως για παράδειγμα αυτό των αστυνομικών, που η εργασία τους πραγματοποιείται κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υψηλή πίεση και μεγάλες απαιτήσεις και ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν την ασφάλεια στους πολίτες.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει οι αιτίες που προκαλούν αυξημένο άγχος στον εργασιακό χώρο των αστυνομικών είναι για παράδειγμα ο υψηλός κίνδυνος, η βία, η γραφειοκρατία, οι πολίτες, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι διοικητικές τακτικές και στάσεις που δημιουργούν δυσφορία στους αστυνομικούς, οι εποπτικές πρακτικές, οι προαγωγικές πρακτικές, οι συνθήκες εργασίας, το μη κυλιόμενο ωράριο, η απουσία συμμετοχής των αστυνομικών στη λήψη αποφάσεων που ασκούν επιρροή στις καθημερινές υπηρεσιακές πρακτικές, η απουσία υποστήριξης διοικητικής φύσεως, η τιμωρία που δίνει βαρύτητα στη φιλοσοφία και την άδικη πειθαρχία και τέλος η δημιουργία αποξένωσης ανάμεσα στους αστυνομικούς.

Ακόμη οι σωματικές αλλά και οι συναισθηματικές επιπτώσεις του άγχους όταν είναι σε υψηλά ποσοστά μπορούν να δημιουργήσουν φθορές στην αποδοτικότητα των αστυνομικών όπως είναι ο κυνισµός και η καχυποψία, η συναισθηματική αδιαφορία σχετικά με την καθημερινότητα, η χαμηλή αποδοτικότητα, η συνεχής αποχή και πρόωρη συνταξιοδότηση, η υπερβολική επιθετικότητα (η οποία μπορεί να προκαλέσει αύξηση παραπόνων των πολιτών), ο αλκοολισµός και η ύπαρξη προβλημάτων κακομεταχείρισης, τα συζυγικά ή άλλα οικογενειακά προβλήματα, η μετατραυµατική διαταραχή του στρες, η καρδιακή προσβολή, έλκη, απόκτηση βάρους και άλλα προβλήματα υγείας και τέλος η αυτοκτονία.

* Βόπης Αναστάσιος
Αστυνομικός – Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην Δημόσια Υγεία