«Αυτά δεν είναι οχήματα είναι κινητά φέρετρα»

Μες στο καλοκαίρι το ένστολο προσωπικό βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία με τις θερμοκρασίες να είναι υψηλές, και τα Air condition να είναι πολυτέλεια για τα υπηρεσιακά οχήματα  της ΕΛ.ΑΣ και τα τελευταία… αποσύρονται.

Αθήνα, καλοκαίρι……

Το τελευταίο εφεδρικό λεωφορείο της ΥΑΤ με air-condition μόλις βγήκε εκτός λειτουργίας!

Βέβαια και τα ελάχιστα των διμοιριων, που απέμειναν με air condition ,και γενικότερα όλα τα λεωφορεία της ΥΑΤ, αλλά ιδιαίτερα τα εφεδρικά έχουν άπειρα προβλήματα, κύριοι «υπεύθυνοι» ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ, πέρα από τον βασικό αποδεκτό κίνδυνο λόγο του αντικειμένου και της φύσης της υπηρεσίας…

Αυτά δεν είναι οχήματα είναι κινητά φέρετρα!