Άδεια οπλοφορίας σε συνοδούς ασφαλείας- Τι ισχύει στη Νομοθεσία

Ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνοδών Ασφαλείας, για τις παραμέτρους στη χορήγηση άδειας οπλοφορία των Συνοδών Ασφαλείας .

Το προσωπικό οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης όπως προβλέπεται στο Ν.2518/1997 (Αρ1, παρ. 3) οφείλει να κατέχει άδεια εργασίας “κατηγορίας Α”.  Η “Άδεια Φύλακα” είναι απαραίτητο δικαιολογητικό στην χορήγηση άδειας οπλοφορίας των Συνοδών Ασφαλείας, ειτε εργάζονται ως προσωπικό “αυτόπροστατευόμενων” επιχειρήσεων -αναλάβουν υπηρεσίες συνοδείας των προσώπων και των εγκαταστάσεων τους- είτε πρόκειται για υπαλλήλους ΙΕΠΥΑ όπως αναφέρονται στη σχετική διάταξη (Υ.Α 1016/109/121 -ιβ ).

Η άδεια οπλοφορίας-κατοχής, για Συνοδούς Ασφαλείας στην προστασία προσώπων, εκδίδεται στα στοιχεία του φυσικού προσώπου- Συνόδου στον οποίο εχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου  και δεν εκδίδεται στα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Οργανισμού ή της Επιχείρησης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας, ενημερώνει τα μέλη του, ότι βρίσκεται σε επαφές με τους αρμόδιους Φορείς ενώ εχει ζητήσει διμερή στο Υπουργείο, προκείμενου να συζητηθούν οι προτάσεις που εχουν καταθέσει προς αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου μας, και εξέλιξη των διατάξεων που μας αφορούν.  Αίτημα για συνάντηση είχε διαβιβαστεί και προς την προηγούμενη Διοίκηση του ΚΕΜΕΑ, χωρίς ανταπόκριση, ενω σχετική ενημέρωση θα έχει και η νέα Διοίκηση του ΚΕΜΕΑ

Διευκρινίζεται οτι οι  Συνοδοί Ασφαλείας είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση της άδειας ΙΕΠΥΑ (τύπου “Α”), καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο. Οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο ΚΕΜΕΑ απο το οποίο λαμβάνουν ενημέρωση για την ημερομηνία των εξετάσεων, χωρίς να προϋπόθεση ΚΕΚ ή ΙΕΚ.

Με την  παραλαβή της πιστοποίησης, προσκομίζεται στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής,  με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απο τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνοδών Ασφαλείας παρέχεται δωρεάν ενημέρωση για την ύλη στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ στα μέλη μας, ενώ οι ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμες και στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα μας.

Διευκρινιστικά επισημαίνεται, με δεδομένο οτι οι εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ διεξάγονται κάθε 5 με 6 μήνες, όσοι βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης της άδειας, δεν ειναι εφικτό να λάβουν πιστοποίηση, και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μόλις εξευρεθεί λύση.

Αναμένουμε διευκρινήσεις απο το Νομικό μας τμήμα, ώστε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας, να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουμε κενά που εντοπίζονται στο επάγγελμα μας .

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνοδών Ασφαλείας .