639 Νέες προσλήψεις Μονιμων Υπαλλήλων στις Φυλακές

Προσλήψεις με μόνιμους υπαλλήλους, για τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας, ώστε να καλύπτονται όλες οι κενές οργανικές θέσεις.

Εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αποφ. 16/399 – 17/401/31.1.2019) για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων πενήντα οκτώ (258) υπαλλήλων, στο νέο Κατάστημα Κράτησης Δράμας, και 381, στα λοιπά καταστήματα κράτησης της χώρας. Ειδικότερα προβλέπονται συνολικά οι ακόλουθες θέσεις: 234 Φύλακες, 204 Εξωτερικοί Φρουροί, 28 Ιατροί, 51 Νοσηλευτές, 25 Κοιν. Λειτουργοί, 5 Ψυχολόγοι, 5 Κοινωνιολόγοι, 7 Εγκληματολόγοι, 7 Μηχανικοί, 11 Πληροφορικοί, 53 Διοικητικοί και 9 λοιπών ειδικοτήτων.
Η προπαρασκευή έχει ήδη αρχίσει από το Υπουργείο ενώ η προκήρυξη αλλά και όλη η διαδικασία επιλογής θα γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ. Με την πλήρη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης προσδοκάται η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων της σωφρονιστικής πολιτικής τόσο για την ασφάλεια όσο όμως και για την ανθρωπιστική μεταχείριση των κρατουμένων με σκοπό την κοινωνική επανένταξη.

ΕΓΓΡΑΦΟ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΦΚΛΗΜΑΤΟλΟΓΩΝ_ΓΓ ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗσ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΓΓΡΑΦΟ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΦΚΛΗΜΑΤΟλΟΓΩΝ_ΓΓ ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗσ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ_Ι