26.346 παράνομοι μετανάστες στα νησια σύμφωνα με τη Νορβιγική ΜΚΟ “Aegean Boat Repor”

Στη δημοσιότητα έδωσε η Νορβηγική ΜΚΟ “Aegean Boat Report” τον καταγεγραμμένο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που εχουν αφιχθεί στα νησιά του Αιγαίου.

Λέσβος : 12.465

Χιος: 2.908

Σαμος: 5.375

Κως: 3.012

Λέρος : 1.824

Άλλα νησιά: 762

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 26.346

* τελευταία ενημέρωση 30.08.2019

Τον Αύγουστο (2019) ο συνολικός αριθμός προσφύγων στα νησιά: 26.346

Λέσβος- Αφίξεις Αυγούστου: 3.835

Σκάφη Αύγουστος: 99

Συνολικές αφίξεις φέτος: 11.140
Συνολικά σκάφη φέτος: 311

Μεταφορές Αυγούστου: 839
Συνολικές μεταφορές φέτος: 7.407
Συνολικά πρόσφυγες στο νησί: 12.465

Χίος- Αφίξεις Αυγούστου: 634
Συνολικές αφίξεις φέτος: 2.807
Σκάφη Αύγουστος: 22
Συνολικά σκάφη φέτος: 97
Μεταφορές Αυγούστου: 335
Συνολικές μεταφορές φέτος: 2.342
Συνολικά πρόσφυγες στο νησί: 2.908

Σάμος- Αφίξεις Αυγούστου: 1.203
Συνολικές αφίξεις φέτος: 5.077
Σκάφη Αύγουστος: 30
Συνολικά σκάφη φέτος: 132
Μεταφορές Αυγούστου: 315
Συνολικές μεταφορές φέτος: 3.138
Συνολικά πρόσφυγες στο νησί: 5.375

Κως- Αφίξεις Αυγούστου: 511
Συνολικές αφίξεις φέτος: 2.277
Σκάφη Αύγουστος: 19
Συνολικά σκάφη φέτος: 97
Μεταφορές Αυγούστου: 172
Συνολικές μεταφορές φέτος: 823
Συνολικά πρόσφυγες στο νησί: 3.012

Λέρος- Αφίξεις Αυγούστου: 395
Συνολικές αφίξεις φέτος: 2.055
Σκάφη Αύγουστος: 13
Συνολικά σκάφη φέτος: 67
Μεταφορές Αυγούστου: 181
Συνολικές μεταφορές φέτος: 1.425
Συνολικά πρόσφυγες στο νησί: 1.824

Άλλα νησιά:
Αφίξεις Αυγούστου: 711
Συνολικές αφίξεις φέτος: 1.972
Σκάφη Αύγουστος: 26
Συνολικά σκάφη φέτος: 82
Μεταφορές Αυγούστου: 72
Συνολικές μεταφορές φέτος: 247
(+ λαθραία μεταφορές)

Σύνολο προσφύγων στα άλλα νησιά: 762

Τα σκάφη που σταμάτησαν από την Τουρκική Ακτοφυλακή:
Πρόσφυγες Αύγουστος: 12.622
Σκάφη Αύγουστος: 401
Συνολικά πρόσφυγες φέτος: 45.110
Συνολικά σκάφη φέτος: 1.426