Υ.Ε.Φ.Κ.Κ: Αίτημα για αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν

Σε καταγγελία προχώρησαν οι συνδικαλιστές της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ζητούν αναβάθμιση και νέα μέσα

Ολόκληρο το κείμενο της καταγγελίας της ΥΕΦΚΚ