Βιντεοσκόπηση Αστυνομικών από πολίτες και πολιτών από Αστυνομικούς

Ενδιαφέρουσα συζήτηση προκάλεσε η “καταγγελία” για κρυφές κάμερες “ραμμένες” στις στολές Αστυνομικών. Αστυνομικος παρέθεσε τον προβληματισμό του στη σελίδα της ΣΚΑΥ.
“Με αφορμή το περιστατικό της επικαιρότητας θα ήθελα μια όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με το τι ισχύει με την καταγραφή (βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά) των αστυνομικών από πολίτες και το αντίστροφο (των πολιτών από αστυνομικούς).
Πότε επιτρέπεται και από ποιους;
Καταγγέλουν κρυφές κάμερες “ραμμένες” στις στολές αστυνομικών στη δίκη της Χρυσής ΑυγήςΣύμφωνα με το άρθρο 2α του Ν. 2472/97 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων».
Επίσης σύμφωνα με το εδάφιο δ του ιδίου άρθρου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται μεταξύ άλλων και η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τη διάταξη (του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ζ) του ιδίου νόμου, η οποία εφαρμόζεται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά κατ’ αναλογία και στα μη ευαίσθητα, επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος και πραγματοποιείται για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 
ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
‘’Πράξεις ή εκδηλώσεις (προσώπων), οι οποίες ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο που γίνονται, δεν ανάγονται στην σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους , αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθέμενων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση τούτων , η οποία ως εκ του τρόπου πραγματοποιήσεως της και της φύσεως και του είδους των εκπληρωμένων καθηκόντων , υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική’’ [ΑΠ(Ε’Τμ) 1317/2001 (σε Συμβούλιο)]
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό για την περίπτωση κακής εκπλήρωσης των καθηκόντων εκ μέρους της αστυνομίας κι επομένως υπάρχει κι άλλος ένα δικαιολογητικός λόγος για την ελεύθερη λήψη φωτογραφιών.
Ωστόσο, αν καταγραφεί ένας αστυνομικός να βιαιοπραγεί, τότε η δίκαιη μεταχείριση του συγκεκριμένου υλικού δεν θα επέτρεπε την αυτούσια ανάρτηση της φωτογραφίας στο Διαδίκτυο, αφού ο ενημερωτικός σκοπός δεν αφορά την ταυτότητα του εν λόγω αστυνομικού, αλλά του περιστατικού κατάχρησης εξουσίας. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση οι φωτογραφίες πρέπει να αναρτώνται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου και μόνο εάν το υλικό προσκομιστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. πειθαρχικές ή δικαστικές) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο, αφού ο κοινωνικός έλεγχος μπορεί να ασκηθεί και χωρίς την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.

Καταγγελία δημοσιογράφου για παράνομη συμπεριφορά αστυνομικών

Ο κρανοφόρος που βιντεοσκοπεί μπροστά στους συναδέλφους, είναι νόμιμος;!