Βιένη: Στο τακτικό συνέδριο Federation of the European Union Fire Officer Associations Αξιωματικόι του Πυροσβεστικού Σώματος

Εκπρόσωποι, Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικών Σωμάτων από 20 χώρες της Ε.Ε. συζητούν για τα νέα δεδομένα στον τομέα πυρόσβεσης – διάσωσης και πολιτικής προστασίας, στην Ευρώπη.ΠΥ_Βιενη

Στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Μουσείου, της Βιέννης (19/11),  ξεκίνησαν οι εργασίες του τακτικού συνεδρίου της Federation of the European Union Fire Officer Associations.
Το συνέδριο διεξγεται υπό το βάρος των σύγχρονων απειλών, και υπό τη σκιά των τελευταίων βίαιων γεγονότων που ανέδειξαν νέα ζητήματα ασφάλειας, στην καρδιά πλέον της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα τεθούν θέσεις και θα ακολουθήσει ανταλλαγή προτάσεων και εμπειριών από τους εθνικούς αντιπρόσωπους των Πυροσβεστικών Σωμάτων των κρατών μελών, στον γενικότερο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ασφάλειας.