ΤΥΠΟΣ ΕΠΟΧΗΣ_ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ_+Ιάκωβος Αζαρία Εβραίος χρηματιστής Σαρα συζυγος