Βάση προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων 2019-2020

Ανακοινώνθηκε η βάση των προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων

Στα 162 μόρια η βάση των προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων περιόδου 2019 – 2020, με βαθμό 13,5 στην κλίμακα του 20, για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα (ΜΕ).