“Το αίτημά μας για οικονομική ενίσχυση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απορρίφθηκε”

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οικογένειες αστυνομικών οι οποίοι έκαναν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με το ταμείο τους από το οποίο γίνονται κρατήσεις, να τους επιστρέφει μόνο τα έξοδα της πρώτης προσπάθειας

“Το αίτημά σας, απορρίφθηκε, καθώς έχετε λάβει στο παρελθόν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πράξη” είναι η απάντηση που έχουν λάβει οικογένειες αστυνομικών από το ΤΑΠΑΣΑ, οι οποίες έκαναν περισσότερες από μια προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με το κόστος άνω των €4.000 ανά υγειονομική πράξη, να βαραίνει τους ίδιους μετά την πρώτη πράξη.

Όπως καταγγέλλεται, «Με την οικονομική δυσπραγία και την εθνική υπογεννητικότητα που επικρατεί, ο Έλληνας Αστυνομικός με τις χιλιάδες ευρώ ανά χρόνο κρατήσεις σε εισφορές, καταβάλει άνω των €4.000 για μία προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σ’ αυτό έχει απέναντι του και το ασφαλιστικό του ταμείο και το ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας .

Μόνο ντροπή για τις υπηρεσιακές και πολιτικές διοικήσεις αυτών για την απόφαση να χορηγείται μία φορά εφάπαξ».