Τι προβλεπει ο κανονισμός και η νομοθεσία για τη χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης – πενθήμερα|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

..”τι ισχυει για τα πενθημερα, οσα προβλεπει ο κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία, ως προς τη χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης – πενθήμερα”..

image

Επειδη παρα πολλοι συναδελφοι μας ρωτανε τι ισχυει για τα πενθημερα η ομαδα εψαξε και βρηκε  τι προβλεπει ο κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία τοποθετείται, ως προς τη χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης – πενθήμερα, ως εξής :
1) το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται αποζημίωσης μία(01) ημέρα την εβδομάδα.
2) δύναται σε περίπτωση εργασίας και των δύο(02) ημερών Σαββάτου & Κυρικαής,  να του χορηγηθούν δύο(02) ημέρες αποζημίωσης εντός 15νθημέρου. δηλ. έστω ο μήνας έχει 4 σαββατοκύριακά, μπορεί να του χορηγηθεί δύο(2) ημέρες αποζημίωσης για το 1ο και δύο(02) ημέρες για το 2ο 15νθήμερο (2 Χ 2 = 4)παράδειγμα: 1ο Σαββαροκύριακο = 2 πενθήμερα, 2ο Σαββατοκύριακο=2 η/α, 3ο Σαββατοκύριακο=2 πενθήμερα και 4ο Σαββατοκύριακο=2 η/α.σε περίπτωση εργασίας αντί ημερήσιων αναπαύσεων, το προσωπικό θα δικαιούται τη χορήγηση, εντός 15ημερών, 4 Η/Α!!! και όχι 8 Η/Α, με την αιτιολόγηση ότι τα 4 από τα 8 έχουν αποζημιωθεί με την αποζημίωση πενθημέρου.
3) Σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να του χορηγηθούν σε 1 από τα 15νθήμερα, τρείς(03) ημέρες αποζημίωσης, με το όριο των 4 αποζημιώσεων το μηνα.
4) σε περίπτωση που ο μήνας έχει 5 Σαββατοκύριακα του χορηγούνται  4 ή 5 ημέρες αποζημίωσης, ανάλογα με το προηγούμενο μήνα ή το επόμενο, με όριο τις 9 ημέρες αποζημίωσης του συνόλο των 2 μηνών. δηλ. 4 στο μήνα Μάρτιο και 5 στο Απρίλιο και αντίστοιχα.
5) Σε περίπτωση εργασίας Σαββάτου και Κυριακής, του χορηγείται μία(01) ημέρα αποζημίωσης και ιδιαιτερα αυτής του Σαββάτου γινεται και το Α/Α της Κυριακής, αλλά πάντα 1 αποζημίωση. Διαφορετικά καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι εργάζεσαι 1 ημέρα, αποζημιώνεσαι για 2 και σου ωφείλονται και 2 Η/Α.!!!!!!!!!!  ποίος δεν θα ήθελε να δουλέψει έτσι. – σε περίπτωση διπλής εργασίας του Σαββάτου. π.χ. 3 ώρες το πρωϊ  και  8 το βράδι θα αποζημιωθεί 2 ημέρες. 1 ημέρα για το πρωϊ του Σαββάτου και 1 ημέρα για το Α/Α της Κυριακής. δηλ. μπορείς να συμπεριλάβεις και το Α/Α ως αποζημίωση, με  όριο τους ως άνω κανόνες.
Ως προς τα ερωτήματα:
1) Όταν κάποιος εργάζεται παρασκευή 22.00-06.00 και τη Κυριακή 06.00-14.00 δικαιούται ένα ή δύο πενθήμερα;
• 2 πενθήμερα, δηλ. 1 για το Α/Α του Σαββάτου και 1 για την Κυριακή.
2) Όταν κάποιος εργάζεται Σάββατο 22.00-06.00 λαμβάνει ένα ή δύο πενθήμερα
• 1 πενθήμερο, σύμφωνα με την περ.5
3) Όταν καποιος εργάζεται Σάββατο 06.00-14.00 και Κυριακή 22.00-06.00 λαμβάνει ένα ή δύο πενθήμερα
• 2 πενθήμερα, δηλ. 1 για το Σαββάτο και 1 για την Κυριακή.             


  • ΜΑΧΙΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  (με πληροφοριες απο το forum του policenet)