Τι ισχύει για τις άδειες των ενστόλων εν όψει εκλογών.

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, και η προκήρυξη των εκλογών, προκάλεσε αναστάτωση στο ένστολο προσωπικό, που είχε προγραμματίσει και βρίσκεται ήδη ή επρόκειτο να λάβει την καλοκαιρινή του άδεια, αφού είναι η επαγγελματική κατηγορία που τίθεται άμεσα σε επιφυλακή.

Το αστυνομικό προσωπικό βάσει του κανονισμού τους, δικαιούται 20 μέρες καλοκαιρινή άδεια, και για την ευρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, το προσωπικό λαμβάνει την άδειά του, σε τέσσερις περιόδους.
Η τρίτη περίοδος από τις 2 Αυγούστου έως και τις 25Αυγούστου, και ακολουθεί η τέταρτη περίοδος με έναρξη τις 26 Αυγούστου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι πολιτικές εξελίξεις, και η προκήρυξη των εκλογών, αντρέπουν τα ισχύοντα, με δεδομένο ότι βάσει του Αρθ.12-Π.Δ. 27/1986 ανακαλούνται οι άδειες του Αστυνομικού προσωπικού ένα μήνα νωρίτερα από τη διεξαγωγή τους.

Μετά απο ερωτήματα του ένστολου προσωπικού προς το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, για το “τι γίνεται με τις άδειες, είτε όσων βρίσκονται σε καλοκαιρινές άδειες είτε εκείνων που αναμένεται να λάβουν τις άδειές τους”, με δεδομένο ότι αφορά περίπου 14.000- 15.000 Αστυνομικών και των οικογενειών τους, ύστερα από προγραμματισμό, των θερινών τους διακοπών και ότι αυτό περιλλαμβάνει -εισητήρια, ξενοδοχεία, έξοδα κλπ-

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του γραφείου, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ οι οποίες τίθενται σε ισχύ με την προκήρυξη των εκλογών και ανακαλούνται οι άδειες απο την ημερομηνία της προκήρυξης. Δεδομένου οτι άμεσα (21/08) όπως προβλέπεται από τις Συνταγματικές διατάξεις, ακολουθεί η διαδικασία των διερευνητικών εντολών προς τα κόμματα της Βουλής, αν αυτές δεν καταλήξουν σε σχσηματισμό κυβέρνησης, στο ενδεχόμενο να προκηρυχθούν οι εκλογές, οι άδειες του ένστολου προσωπικού, συνεχίζονται κανονικά. Ωστόσο με την προκήρυξη των εκλογών, ακολουθεί η ανάκληση των αδειών του προσωπικού

Το άρθρο 12 του ΠΔ  27/1986 σε προκήρυξη Βουλευτικών εκλογών αναφορικά με τις άδειες του ενστόλου προσωπικού προβλέπει, για την αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών”

1.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σ” εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport