Το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το νέο νομοσχέδιο έρχεται από το  Υπουργείο Εσωτερικών και είχε αρχικώς συνταχθεί από την ομάδα του προηγούμενου υφυπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, κατά το χρόνο θητείας του, άνοιξε έναν υγιή διάλογο με…