Τι εννοούσε τότε ο Υπουργός;.. Επιβεβαίωνε τη διέλευση εξτρεμιστών από την Ελλάδα, μόλις 10ημέρες μετά τη διέλευση υπόπτου για το τρομοκαρτικό χτύπημα στη Γαλλία.

Σε απάντηση των Γαλλικών Αρχών, με δήλωσή του (14/11) ο αναπληρωτής Υπουργός, επιβεβαίωσε τη διέλευση ενός υπόπτου για το πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία (13/11), από το κέντρο καταγραφής της…