Ανακοίνωση αποκατάσταση Υπαστυνόμου εα

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης ε.α. Υπαστυνόμου, ο οποίος υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής.…