Στο Νοσοκομείο ο Υποστράτηγος Νίκος Νικολακόπουλος στη μεγάλη φωτιά

 Στο Νοσοκομείο ο Υποστράτηγος Νίκος Νικολακόπουλος κατα την τελεση του κσθηκοντος, στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς σε Βούντενη και Δραγώλενα Ηταν απο την πρωτη στιγμή στο μέτωπο της φωτιάς ο Υποστράτηγος…