“Σκυλάδες” του Λιμενικού, με ίδια έξοδα-17μηνες- καλύπτουν τα τροφεία των σκύλων της Κ9

Με “παραπομπές” απο γραφεια σε πρωτόκολλα, οι χειριστές της Κ9 του Λιμενικού, παραμένουν για 17μηνες χωρίς να έχουν λάβει τα τροφεία των σκύλων με τις δαπάνες να καταβάλλονται από τους…