ΕΛΑΣ: Η “Ώρα του Πολίτη”, Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων».. στο Διοικητή.

Ραντεβού στο τμήμα. Η «Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» θα εϕαρμοστεί πιλοτικά σε 14 Αστυνομικά Τμήματα της χώρας,- αρχικά -για δύο μήνες. Οι πολίτες τηλεφωνικά θα…