Βιβλιοπαρουσίαση: “Το Νομικό Status των ζώων στην Ελληνική έννομη τάξη” του ΑΔ, Νικόλαου Χρυσάκη

Εγχειρίδιο εργαλείο προς χρήση από κάθε αστυνομικού ως προς τη διαχείριση περιστατικών αναφορικά με τα δικαιώματα των ζώων, βρίσκεται ήδη σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα σε ολόκληρη τη Χώρα Η Παγκρήτια…