Δημοσιογράφος και διακοσμητής πωλούσαν πίνακες με “υπογραφή”.. ως γνήσιους.

Πωλούσαν πίνακες έναντι”υψηλού αντιτίμου” ως γνήσιοι, με τις υπογραφές Ελλήνων ζωγράφων, όταν ιστορικός τέχνης αποκάλυψε την πλαστοτητα των έργων τέχνης. Είχαν εξ απατήσει επιχειρηματία, στον οποίο είχαν πωλήσει 13 πλαστούς…