Ο κανόνας «3-6-9-12» για τα παιδιά και την οθόνη |ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Ο κανόνας «3-6-9-12» για τα παιδιά που σημαίνει, «όχι τηλεόραση πριν από τα τρία χρόνια, όχι παιχνίδια σε κονσόλα πριν από τα έξι, καθόλου internet πριν από τα εννέα χρόνια,…