ΣΕΠΟΛΙΑ: ΤΩΡΑ- Αποκλεισμένη περιοχή έχει κληθεί Αντιτρομοκρατική για παραλαβή φακέλου.

Αποκλεισμένη περιοχή στα Σεπόλια, ύστερα από τηλεφώνημα αγνώστου σε ημερήσια εφημερίδα για φάκελο με εσωκλειόμενο κείμενο. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής.