Κενές κατά βαθμό οργανικών θέσεις Αξιωματικών σε Αστυνομικές Υπηρεσίες (πίνακας)

Οι κενές θέσεις Αξιωματικών της ΕΛΑΣ , προς κάλυψη στις Τακτικές μεταθέσεις