ΣτΕ: Πρώτη δικαστική απόφαση περί νομιμότητας – για λόγους δημοσίου συμφέροντος – αναστολής καταγραφής αιτημάτων ασύλου

Την πρώτη δικαστική απόφαση, περί νομιμότητας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση διέκοψε για λόγους δημοσίου συμφέροντος τη διαδικασία καταγραφής και χορήγησης ασύλου, μετά την ασύμμετρη απειλή…