Αξιολόγηση κινδύνου και εναρμόνιση μέτρων Τάξης, στο νέο δόγμα της κυβέρνησης.

Τα μέτρα Τάξης της ΕΛ.ΑΣ. για τις παράλληλες συγκεντρώσεις το Σάββατο (31/01) με βασικό στόχο να μη «συναντηθούν» οι δύο πορείες, καθώς και οι αλλαγές στις τάξεις του ένστολου σώματος…