ΘΣΝ: Συγχωνεύσεις τμημάτων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης- Οι προτάσεις όπως παρουσιάστηκαν.

Παρουσιάστηκε το σχέδιο της συγχώνευσης Αστυνομικών Τμημάτων στη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης.