ΠΑΘΕ: Επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου με συχνότητα τροχαίων (2014)

Χάρτης με σημεία του Εθνικού οδικού δικτύου με τη μεγαλύτερη συχνότητα σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων/ δυστυχημάτων για το 2014.