ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μουσουλμάνοι αυτομαστιγώθηκαν και αυτοτραυματίσθηκαν γαι την Ασούρα.

Σιίτες Μουσουλμάνοι, συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για να γιορτάσουν την Ασούρα.