Σεξουαλικά εγκλήματα από γυναίκες- Τυπολογίες, προφίλ και διαφοροποιήσεις από άντρες

Σεξουαλικά εγκλήματα με δράστριες γυναίκες δεν αποτελούν ένα «πρωτοφανές» φαινόμενο, ούτε σε διεθνές ούτε σε εθνικό επίπεδο, παρά τη στερεοτυπική εικόνα για τον ρόλο της γυναίκας που μας κάνει να…

“O παιδόφιλος της διπλανής πόρτας”, Δημήτρης Παπαδημητριάδης MD MSc

Μπορεί να είναι παιδόφιλος ένας 15χρονος*; Η σύντομη απάντηση: ΝΑΙ. Οι πολυάριθμες υποθέσεις που παίρνουν δημοσιότητα στην εποχή μας, η συχνότερη δήλωση των περιστατικών σήμερα σε σχέση με το παρελθόν…