Εκτός Σένγκεν σε τρεις μήνες αν δε λύσετε το μεταναστευτικό- Αυστηρή προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες

Υπο την απειλή εξόδου από τη Σένγκεν, και το Συμβούλιο της ΕΕ, ασκείπιέσει προκειμένου η Ελλάδα να λάβει διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος.