Αναστολή λειτουργίας για την «ΠΥΡΣΟΣ» Security

Αναστολή λειτουργίας για την εταιρεία security «ΠΥΡΣΟΣ». Περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι το προσωπικό της εταιρείας απασχολείται για τελευταία ημέρα.