Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ: Σε εξέλιξη φωτιά σε χαράδρα.

Σε εξελιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και πεύκα(10/10-16.20) απο τη 2η είσοδο του Νέου Βουτζά στην Αττική.