“Ακούσιος εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα”

Το νέο σχέδιο νόμου που προτάθηκε το περασμένο έτος, προσπάθησε να εκσυγχρονίσει και να προσφέρει μια καλύτερη ερμηνεία των διατάξεων περί «ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης» ασθενούς Κάθε άνθρωπος στην σύγχρονη κοινωνία,…