ΒΟΥΛΗ: Δε θα δημοσιοποιούνται προεκλογικά καταγγελίες που δεν αφορούν την πολιτικη δράση των υποψηφίων.

Σε απόσυρση της διάταξης (παρ. 2 του άρθρου 18) με την οποία απαγορευόταν κατά την προεκλογική περίοδο η παρουσίαση στα ΜΜΕ καταγγελιών που δεν αφορούν στην προεκλογική δράση των υποψηφίων…